Statul se va împrumuta anul acesta cu 87 miliarde lei

Necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental pentru anul 2020 este de aproximativ 86,9 miliarde de lei, potrivit unui document publicat de Ministerul Finanțelor Publice, care arată că nivelul împrumuturilor statului este determinat de valoarea estimată a deficitului bugetar (3,6% din PIB – 40,6 miliarde lei), ca și de volumul datoriei care trebuie refinanțată în decursul acestui an, în valoare de 46,3 miliarde lei.

Circa 55% din valoarea deficitului bugetar va fi finanțată de pe piața internă, iar 45%, de pe piața externă, arată Ministerul de Finanțe.

Astfel, circa 6 miliarde de euro vor fi atrase de pe piețele financiare externe, prin emiterea de euroobligațiuni, operațiuni de răscumpărare anticipată și preschimbare parțială a unor serii de euroobligațiuni existente, plasamente private și prin trageri din împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale.

Alte 55-57 miliarde de lei vor fi atrase de pe piața internă, anunță Ministerul Finanțelor Publice, care are în vedere emiterea de titluri de stat cu o structură a maturităților majoritar pe termen mediu și lung.